Zostaw swoją wiadomość:


Zostaw swoją wiadomość:


Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Produkty akcyzowe

Oleje, alkohole, ale również materiały energetyczne czy preparaty chemiczne i susz - zestawienie produktów akcyzowych to szeroka gama towarów, których obrót wymaga szczególnej uwagi. 

Obrót produktami akcyzowymi regulowany jest ściśle określonym prawem, które obejmuje wyroby o szczególnym znaczeniu zarówno dla państwa, jak i Unii Europejskiej. W efekcie handel wyrobami akcyzowymi - do tej grupy zaliczają się materiały energetyczne, napoje alkoholowe oraz wszelkie produkty tytoniowe - prawo reguluje zarówno w oparciu o wewnętrzne procedury krajowe, jak i nakładane przez UE. 

Co wchodzi w skład produktów akcyzowych?

Pierwszą grupę stanowią oleje - jeśli są przeznaczone w formie podstawowej lub pochodnej do celów opałowych, lub napędowych. Nie chodzi więc wyłącznie o ujęcie oleju w typowym jego znaczeniu - jako materiał napędowy do silników Diesla. Akcyzy wymagają wszelkie formy innych źródeł - np. sojowy, palmowy, kokosowy czy rzepakowy lub pochodzący z orzechów. Istotną jest tu nie pochodzenie substancji, ale jej przeznaczenie. Takich wątpliwości nie ma w przypadku alkoholi. Napoje objęte akcyzą obejmują m.in.:

 • alkohol - o dowolnej mocy; wódki, likiery i napoje spirytusowe,

 • piwo wytwarzane ze słodu,

 • wermut i wina produkowane ze świeżych winogron,

 • pozostałe napoje alkoholowe (cydr, miód pitny).

Oddzielną kategorią produktów akcyzowych są środki energetyczne. Akcyza obejmuje tu m.in. 

 • węgiel - również jego pochodne (brykiet) produkowane do celów opałowych,

 • koks i półkoks,

 • gaz węglowy, wodny oraz generatorowy,

 • oleje ropy naftowej i wytwarzane z materiałów bitumicznych,

 • smołę destylowaną z węgla oraz inne środki mineralne,

 • wazelinę - również parafinę i mikrokrystaliczny wosk,

 • mieszanki bitumiczne oraz asfalt.

Równie szeroki jest zakres środków chemicznych. Pod tym względem produkty akcyzowe to zarówno preparaty smarowe - np. przeznaczone do działania antykorozyjnego czy natłuszczającego - jak i wszelkie materiały służące do celów opałowych. Bezwzględna akcyza obejmuje nie tylko używki alkoholowe. To również papierosy, a także tytoń przeznaczony do palenia i produkty pochodne - np. cygara czy cygaretki. 
Produkcja wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż zerowa może odbywać się tylko w składzie podatkowym. Istnieją jednak wyjątki. To m.in. wina uzyskiwane z własnych upraw - pod warunkiem, że w sumie nie przekraczają w roku 1 tys. hektolitrów - piwa wytwarzanego w domowych warunkach, energii elektrycznej, suszu czy produktów węglowych. 

Produkcja wyrobów akcyzowych a prawo

Istotne jest prawidłowe postrzeganie kwestii produkcji materiałów akcyzowych. Obejmuje ono - wbrew powszechnej opinii - nie tylko ich przetwarzanie oraz przerób materiałowy. Za produkcję, w sensie prawnym, można uznać również proces mieszania środków, zmianę ich klasyfikacji oraz pakowanie wyrobów objętych akcyzą. W przypadku np. alkoholi produkcją będzie więc nie tylko samo wytworzenie, ale również działania poboczne - oczyszczenie czy odwadnianie, a także rozlew przygotowanego już materiału. 

22.06.2018